Energietransitie

Op het bedrijventerrein Haarbrug te Bunschoten-Spakenburg hebben Baas Coldstore en naastgelegen Voestalpine elkaar opgezocht om te werken aan de verduurzaming van de warmtevraag op het bedrijventerrein. Baas Coldstore is een vrieshuis en heeft restwarmte van 30°C over. Met een warmtepomp kan daar warmte van 70°C van gemaakt worden. Voestalpine kan deze warmte gebruiken voor hun productieprocessen en ruimteverwarming. Uit een eerste analyse zou voldoende warmte overblijven om andere bedrijven op Haarbrug ook gasloos te maken. Het totale besparingspotentieel is ca. 3 mln. m3 gas.

Het doel van het project is om te komen tot een definitieve structuur opzet en ontwerp van diverse warmtepompen, geïntegreerd met een collectief warmtenet voor het bedrijventerrein Haarbrug en de haalbaarheid te onderzoeken in alle contexten (regelgeving, economisch e.d.). De koelhuizen en levensmiddelenindustrie op het bedrijventerrein hebben restwarmte over welke door middel van een warmtepomp opgewaardeerd kan worden en nuttig worden ingezet voor ruimte- en procesverwarming bij de overige bedrijven op het terrein. Hierdoor kunnen diverse bedrijven op het bedrijventerrein warmteleverancier worden. Diverse toonaangevende lokale installatiebedrijven kunnen de warmte-uitkoppeling en bouw van de warmtepompen ontwerpen. Binnen de looptijd van het project komen zij gezamenlijk tot een detailontwerp van het systeem.

 

Onderdeel van het Operationeel programma Kansen voor West II, prioritaire as 2, waarmee de EU de omschakeling naar een koolstofarme economie stimuleert.

 

Looptijd van 1 maart 2023 tot en met 31 december 2023.

 

Bijdrage van Kansen voor West II: € 200.000.